دانلود پاورپوینت جمعيت و تنظيم خانواده

دانلود پاورپوینت جمعيت و تنظيم خانواده

دانلود پاورپوینت جمعيت و تنظيم خانواده

مولفان:پریوش حلم سرشت، اسماعیل دلپیشه

به کوشش: دکتر حبیب اله ناظم

هدف كلي:

آشنايي دانشجويان با مسائل جمعيت شناسي و روشهاي مختلف